Saturday, October 30, 2010

Maqamat dan Hall

A.    MAQAMAT
Maqamat merupakan bentuk jamak dari maqam. Dari segi bahasa, maqam memandang arti kedudukan dan tempat berpijak dua telapak kaki, dalam ilmu tasawuf, istilah maqam mengandung arti kedudukan hamba dalam pandangan Allah, menurut apa yang diusahakan berupa  ibadah, perjuangan, latihan, dan perjalanan menuju Allah Azza wajalla. Menurut abd ar Razaq Al-Qasamy, maqam adalah pemenuhan

No comments:

Post a Comment